Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

avepijekawe
  • Przyjaciele moi i przyjaciółki! Nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Nie mówcie jej: „przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu”. Bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi zziębnięta staruszka i mówi: „Przepraszam, musiałam pomylić adres…” I pstryk, iskierka gaśnie.
— A. Osiecka
Reposted byhormezamylovee
avepijekawe

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
avepijekawe
2597 dcc6 500
Reposted fromSombra Sombra viaHanoi Hanoi
avepijekawe
9993 4cd8 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaHanoi Hanoi
0076 f799 500
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viaHanoi Hanoi
avepijekawe
7143 f838
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
avepijekawe
W moich snach znalazłem trochę piękna, którego na darmo szukałem w życiu, i wędrowałem przez stare ogrody i zaczarowane lasy.
— Howard Phillips Lovecraft

July 08 2015

avepijekawe
1702 5c67

May 05 2015

avepijekawe
0487 0d07 500
Meteor nad górą Mount Rundle, Kanada, 20 grudnia 2014, fot. Brett Abernethy
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viacytaty cytaty
1047 975d

Marlon Brando, 1949.

Reposted fromnepotism nepotism viabrzask brzask
4552 f69e 500

motivatedslacker:

tastefullyoffensive:

(photo via wolverinedoge)

I don’t know which one is Louis, but it really doesn’t matter.

avepijekawe
3462 55ea 500
Reposted fromintrigante intrigante viabrzask brzask
avepijekawe
Reposted fromdarthsadic darthsadic viazarazwracam zarazwracam

April 07 2015

avepijekawe
7967 3689
avepijekawe
- I świat się wtedy Pani nie załamał? - Załamał i to kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny podepcze i ruszy dalej..
— Janna Chmielewska
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

March 15 2015

avepijekawe
Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej, nie mogącej nawet ogarnąć myślą czegokolwiek, od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co. Może za to właśnie, że istota ta jest tak niegodna.
— Dostojewski, "Biesy"
Reposted fromkaqla kaqla

February 04 2015

6048 7e91
Reposted frompupuch pupuch viazarazwracam zarazwracam

January 03 2015

avepijekawe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl