Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

avepijekawe
Reposted fromsupernatural supernatural

December 26 2014

avepijekawe

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
avepijekawe

December 25 2014

avepijekawe

December 24 2014

3820 7288

December 23 2014

avepijekawe
Aventador.

December 22 2014

6956 a9e8 500
Reposted fromtron tron viazarazwracam zarazwracam

December 19 2014

avepijekawe
8424 398f 500
Reposted byGinieallaybesomeoneelsescorpixevveell3freyasusanoyesterdaytodaytomorrow
avepijekawe
3489 4654 500
Reposted fromrof rof viaNocturia Nocturia
avepijekawe
3412 43ce
Reposted fromcrystallove crystallove viaNocturia Nocturia
avepijekawe
8145 89d0 500
Reposted byLodek Lodek

December 17 2014

avepijekawe
4859 f93c 500
avepijekawe
4000 fa2f 500
avepijekawe
9587 da78 500
Reposted byNocturiapositano
avepijekawe
4634 4d26 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaTeerea Teerea
avepijekawe
9544 b082
Reposted fromfelicka felicka viagruby gruby

December 14 2014

avepijekawe

Micro-photography of individual snowflakes by Alexey Kljatov

December 13 2014

avepijekawe
avepijekawe
0623 6297
Reposted fromLoczke Loczke viaHipsta Hipsta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl