Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

avepijekawe
avepijekawe
avepijekawe
8981 812b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaHanoi Hanoi

May 05 2017

avepijekawe
4158 d9fc 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
Juniper Fox
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
3264 bd96 500
Katerina Plotnikova
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
3604 a3ee 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
2158 68b0 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
2343 90a0
Sylvia Ritter
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
2367 df2f
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
avepijekawe
5629 16fe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
avepijekawe
8244 3868
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt

April 21 2017

avepijekawe
  • Przyjaciele moi i przyjaciółki! Nie odkładajcie na później ani piosenek, ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Nie mówcie jej: „przyjdź jutro, przyjdź pojutrze, dziś nie mam dla ciebie czasu”. Bo może się zdarzyć, że otworzysz drzwi, a tam stoi zziębnięta staruszka i mówi: „Przepraszam, musiałam pomylić adres…” I pstryk, iskierka gaśnie.
— A. Osiecka
Reposted byhormezamylovee
avepijekawe

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
avepijekawe
2597 dcc6 500
Reposted fromSombra Sombra viaHanoi Hanoi
avepijekawe
9993 4cd8 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaHanoi Hanoi
0076 f799 500
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viaHanoi Hanoi
avepijekawe
7143 f838
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl